Katalysator AS – Norfolier Norge AS, konkursbo / Norfolier AS, Konkursbo

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av plastemballasje

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.02.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Katalysator AS (org. nr. 974412063) overtar driftstilbehør med mer fra Norfolier Norge AS, konkursbo (org. nr. 999171176) og Norfolier AS, Konkursbo (org. nr. 999171044)