Svensk Filmindustri Kino AS (SF Kino) – Bergen Kino AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kinovisning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.02.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Svensk Filmindustri Kino AS (SF Kino, org. nr. 962277055) ) kjøper 49 % av aksjene i Bergen Kino AS (org. nr. 983489257)