Bergen Holdingselskap AS – Stavanger Bedriftshelsetjeneste AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bedriftshelsetjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.02.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bergen Holdingselskap AS (org. nr. 998914485) kjøper 100 % av aksjene i Stavanger Bedriftshelsetjeneste AS (org. nr. 985257175)