Allkopi Service Point AS – Novum Service Point AS / E-doc AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Grafisk produksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.01.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Allkopi Service Point AS (org. nr. 920415326) kjøper Novum Service Point AS (org. nr. 980849910) og E-doc AS (org. nr. 988228265)