Cinus AS / Halsnøy Dokk AS – innmaten i Bergen Group Halsnøy AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Verft

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.01.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Cinus AS (org. nr. 871236372) /Halsnøy Dokk AS (under stiftelse) kjøper innmaten i Bergen Group Halsnøy AS (org. nr. 979822928)