Oslo Areal AS – Helsfyr Eiendomsinvest KS / Helsfyr Eiendomsinvest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.01.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Oslo Areal AS (org. nr. 959100063) erverver enekontroll i Helsfyr Eiendomsinvest KS (org. nr. 9900546215) og Helsfyr Eiendomsinvest AS (org. nr. 990545995)