Newco AS – Keco AS – Domstein Sjømat ASA – Sushishop Produksjon AS – Gourmet Centralen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av sushi

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.03.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Domstein Sjømat ASA (org. nr. 997420470) og Keco AS(org. nr. 810894302) danner et joint venture med Newco AS (under stiftelse), Sushishop Produksjon AS (org. nr. 997264266) og Gourmet Centralen AS (org. nr. 999092918)