HitecVision VI, L.P. – Scana Offshore Technology AS / Scana Offshore Services Inc / Trekk 142 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vedlikeholdstjenester til olje- og gassektoren

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.03.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

HitecVision VI, L.P. (Guernsey) erverver Scana Offshore Technology AS (org.nr. 989113712), Scana Offshore Services Inc (USA) og Trekk 142 AS (org.nr. 913296192)