Tussa Nett AS / Tafjord Kraft AS – Mørenett AS – Tafjord Fibernett AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Nettjenester for overføring og distribusjon av elektrisk strøm  

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.06.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nettvirksomheten til Tafjord Kraft AS (org.nr. 976726626) og Tussa Nett AS (org.nr. 912631532) slåss sammen i et felleskontrollert selskap: Mørenett AS (org.nr. 912631532). Etter fisjon av Tafjord Fibernett AS (org.nr. 977461863), fusjonerer Mørenett AS og Tussa Nett AS