Fana Stein og Gjenvinning Holding AS – Fana Stein AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Steinbrudd og salg av stein

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.06.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Fana Stein og Gjenvinning Holding AS (org.nr. 984114168) erverver Fana Stein AS (org.nr. 984333218)