Spinnaker Norway Acquico AS – Scandinavian Business Seating Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av kontormøbler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.07.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Spinnaker Norway Acquico AS (org. nr. 913809017) erverver 100 % av aksjene i Scandinavian Business Seating Holding AS (org. nr. 991075194)