Scandza AS – Finsbråten AS / Krone Kjøttprodukter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kjøttprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.09.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Scandza AS (org. nr. 982683042) kjøper alle aksjene i Finsbråten AS (org. nr. 979708076) / Krone Kjøttprodukter AS (org. nr. 983201695)