Betonmast AS – HRL Entreprenør AS / Midt-Telemark Entreprenør AS / HRL Bolig AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.11.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

GE Capital Aviation Funding (comp.reg.no 393838, Irland), erverv av kontroll over The Milestone Aviation Group Limited (comp.reg.no 43977, Irland)