OBOS Forretningsbygg AS / Anton B Nilsen Eiendom AS – Chr. Krogsg 32 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.11.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

OBOS Forretningsbygg AS (org. nr. 930869147) og Anton B Nilsen Eiendom AS (org. nr. 885857582) erverver 100 % av aksjene i Chr. Krogsg 32 AS (org. nr. 878618882)