Scandic Hotels AS – Strand Hotel Bergen AS / Neptun Hotel Bergen AS / Bergen Hotel Scandic City AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hotelmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.12.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Scandic Hotels AS (org.nr. 953149117) erverver enekontroll i Strand Hotel Bergen AS (org.nr. 975941086) / Neptun Hotel Bergen AS (org.nr. 912995089) / Bergen Hotel Scandic City AS (org.nr. 885826512)