Startfase 569 AS – OneCo Veidrift AS, OneCo Samferdsel AS og OneCo Midt Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produkter og tjenester knyttet til utbygging og drift av tekniske løsninger langs vei og bane. Drift og vedlikehold av vei

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.02.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Startfase 569 AS (org.nr. 999178375) kjøper 100% av aksjene i OneCo Veidrift AS (org.nr. 963283687), OneCo Samferdsel AS (org.nr. 897603632) og OneCo Midt Norge AS (org.nr. 991011161)