Gjensidige Forsikring ASA – Mondux Assurance Agentur A/S/Mondux Affinity ApS/Mondux Service A/S/Mondux Sverige AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Forsikring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.02.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Gjensidige Forsikring ASA (org.nr. 995568217)erverver 100% av aksjene i Mondux Assurance Agentur A/S (dansk org.nr. 42753211), Mondux Affinity ApS (dansk org.nr. 33247931), Mondux Service A/S (dansk org.nr. 30346580) og Mondux Sverige AB (svensk org.nr. 556804-8846)