AF Gruppen Norge AS – Målselv Maskin og Transport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Anlegg og eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.05.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

AF Gruppen Norge AS (org. nr. 938333572)  erverver 70 % av aksjene i Målselv Maskin og Transport AS (Org. nr. 818313942)