I K Lykke Drift AS / I K Lykke Eiendom AS – Bunnpris Møre AS / Butikkeiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare og eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.06.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

I K Lykke Drift AS (org.nr. 914048117) erverver 50 % av aksjene i Bunnpris Møre AS og oppnår enekontroll. I K Lykke Eiendom AS (org.nr. 999022316) erverver 50 % av aksjene i Butikkeiendom AS og oppnår enekontroll