Phonect AS – TeliaSonera Norge AS’ fasttelefonikundebase

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Telefoni

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.07.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Phonect AS (org. nr. 987 100 648) overtar TeliaSonera Norge AS’ (org. nr. 981 929 055) fasttelefonikundebase