Energiselskapet Buskerud AS – Hadeland Energinett AS og Hadeland Energi Strøm AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Energi

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.08.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Energiselskapet Buskerud AS (org.nr. 968 278 304) erverver enekontroll i Lier Nett AS (org.nr 815 299 392) og Lier Strøm AS (org.nr. 915 299 210).