A-pressen Nasjonale Medier AS – Telepress AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: trykte medier og internettmedier

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

A-pressen Nasjonale Medier AS (org.nr. 935 641 357), kjøp av samtlige aksjer i Telepress AS (org.nr.980 353 729).Meldt til Konkurransetilsynet