A.Wilhelmsen AS – Expert ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Detaljsalg elektronikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

A.Wilhelmsen AS (org.nr. 930727059), oppkjøp av Expert ASA (org.nr. 955672828)