Aaltvedt Betong AS – NorBetong AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon og salg av ferdigbetong

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aaltvedt Betong AS (org.nr. 929 101 987), oppkjøp av deler av virksomheten i NorBetong AS (org.nr. 934 468 740).Meldt til Konkurransetilsynet