Aarbakke AS – Nese & Håland Maskinering AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mekaniske tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aarbakke AS (org.nr. 981649230), oppkjøp av Nese & Håland Maskinering AS (org.nr. 977054524)