Aarbakke Group AS – Brødrene Bauer-Nilsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hydrauliske produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.09.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aarbakke Group AS (org.nr. 990245258) kjøper 7/9 av utstedte aksjer i Brødrene Bauer-Nilsen AS (org.nr. 865634102)