AB Ångpanneföreningen – Benima Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: rådgiving innen elektronikk og automasjon for industri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AB Ångpanneföreningen (svensk org.nr. 556129-6474), oppkjøp av Benima Norway AS (org.nr. 936 097 367).Meldt til Konkurransetilsynet