AB Invest A/S – AlpinCo AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Skianlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.12.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

AB Invest A/S (org.nr. 938 991 669) vil overta enekontroll over AlpinCo AS (org.nr. 998 230 136)