AB Service Systemer AS – Sunnrent AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Renholdsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.04.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AB Service Systemer AS (org. nr. 889724412) erverver 100 % av aksjene i Sunnrent AS (org. nr. 986653791)