AB SKF – Blohm + Voss Industries GmbH

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Marine komponenter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.01.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

AB SKF (org. nr. 556007-3495, Sverige) erverver alle aksjene i Blohm + Voss Industries GmbH (org. nr. HRB 122521, Hamburg)