Abax AS – Electronic Tracking Systems AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektroniske kjørebøker. Tracking produkter. Transit Truck Monitoring Systems

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.12.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Abax AS (org.nr. 993098736) fusjonerer med Electronic Tracking Systems AS (org.nr. 980397831)