Abax AS – Etrip AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektronisk kjørebok

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.02.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Abax AS (org.nr. 993098736) kjøper alle aksjene i Etrip AS (org.nr. 995172720)