Abeo AS og Addcom Innovation AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-løsninger og programvarer til helsesektoren

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Abeo AS (org.nr. 983 020 348) og Addcom Innovation AS (org.nr. 980 501 647).Meldt til Konkurransetilsynet