Aberdeen Pan-Nordic Norway AS – Strandveien 4 og 8

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aberdeen Pan-Nordic Norway AS (org. nr. 990507686) erverver Strandveien 4 og 8; gnr 40, bnr 442, del av gnr 40, bnr 205, del av gnr 40, bnr 450 og hele gnr 40, bnr 255 i Bærum kommune