Aberdeen Sonja Henies Plass 4 AS (eiendomskjøp)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aberdeen Sonja Henies Plass 4 AS (selskap under stiftelse), kjøp av eiendommen Sonja Henies Plass 4.Meldt til Konkurransetilsynet