Aberia Healthcare AS – Steni-Holding AS med datterselskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Håndtering av flyktninger og asylsøkere samt bo- og omsorgstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.02.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Aberia Healthcare AS (org.nr. 995366479) erverver 100% av aksjene i Steni-Holding AS (org.nr. 998536502) og dets datterselskaper