ABM Group AS – Marwin AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Stålprodukter til olje- og gassindustrien.Løfteutstyr. Kontroll, testing og sertifisering av løfteredskaper og -innretninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.04.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

ABM Group AS (org nr 998255880) kjøper Marwin AS (org nr 945986069)