Abra Norge AS / OBOS Nye Hjem AS / Utstillingsplassen Eiendom AS – Lade Teknopark AS / Stiklestadveien 3 Eiendom Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av eiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.03.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Abra Norge AS (org.nr. 952989758) / OBOS Nye Hjem AS (org.nr. 935283280) / Utstillingsplassen Eiendom AS (org.nr. 940615291) erverver felles kontroll over Lade Teknopark AS (org.nr. 984037740) / Stiklestadveien 3 Eiendom Holding AS (org.nr. 914812119)