Acando AB – e-vita AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-konsulentvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.09.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Acando AB (org.nr. 556272-5098, Sverige) erverver aksjer i e-vita AS (org.nr. 980549593)