Accent Equity 2017 AB – Norco Spectra Invest AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utforming av forretningslokaler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.04.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Accent Equity 2017 AB (org.nr. 559260-5926 Sverige) erverver 100 % av aksjene i Norco Spectra Invest AB (org.nr. 556950-1629 Sverige)