Accent Equity 2017 AB – Steen-Hansen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produkter til impregning av oppdrettsnøter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.11.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Accent Equity 2017 AB (org.nr. 559260-5926 Sverige) erverver 100 % av aksjene i Steen-Hansen AS (org.nr. 982 775 337)