Accenture AS – Einr Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-service

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.04.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Accenture AS (org.nr. 992 037 601) erverver 100 % av aksjene i Einr Norge AS (org.nr. 930 662 305)