Accenture Holdings B.V. – Hytracc Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-løsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.07.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Accenture Holdings B.V. (org. nr. 27161549) erverver 100 % av aksjene i Hytracc Holding AS (org. nr. 995992507)