ACEA Holding AS – Vifo Barnehagene AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utbygging, etablering og drift av barnehager

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.11.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ACEA Holding AS (org. nr. 992036540) erverver 100 % av aksjene i Vifo Barnehagene AS (org. nr. 986528660)