Aco Kjemi AS – Aco Bergen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kjemikalier, olje og smøremidler til næringsmiddelindustri, akvakultur samt mekanisk industri/oljeindustri/transportsektor. Miljøsikringsprodukter. Dokumentasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.12.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Aco Kjemi AS (org.nr. 983515827) erverver Aco Bergen AS (org.nr. 933510255)