Acona Holding AS – ResQ AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.03.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Acona Holding AS (org nr 979349394) kjøper 100% av aksjene i ResQ AS (org nr 981616677)