ACTA Holding B.V. – Inspecta Holding Oy

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til olje- og gass markedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.04.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

ACTA Holding B.V. (Org. nr. 53105206, Nederland) erverver alle aksjene i Inspecta Holding Oy (org. nr. 2121732-1, Finland)