Actavis Group hf – Alpharma Inc.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: generiske legemidler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Actavis Group hf (islandsk org.nr. 500269-713), oppkjøp av deler av virksomheten i Alpharma Inc. (New Jersey, USA).Meldt til Konkurransetilsynet