Acteon Group Ltd. – IOS Offshore Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utstyr og tjenester til olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Acteon Group Ltd. (org.nr. 4231212, Norwich, UK), oppkjøp av IOS Offshore Holding AS (org.nr. 991219250) og datterselskap IOS Offshore AS (org.nr. 970997954)