Actuant Acquisitions Ltd. – Venice Topco Limited

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til olje- og gassmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.08.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Actuant Acquisitions Ltd. (org. nr. 07633576, UK) erverver 100 % av aksjene i Venice Topco Limited (org. nr. 06923445, UK)